15-01-2015

Opfølgning på Egon og Dagmar.

Ja nu er der gået nogle dage siden vi havde stormende besøg af Dagmar og Egon. Digerne klarede bølger og højvande uden problemer.

Skovene klarede også den stormende weekend, kun ganske få væltede og knækkede træer.

Men vejret har alligevel haft sin indflydelse. Der er nemlig opstået et brud i kanalvolden til mejeri renden i Arnakkebugten. Det betyder at en stor del af det vand, som kommer med Bregninge å fra afvanding af området ved Gl. Svebølle, er løbet ind i Arnakkebugten.

Årsagen til dette skyldes at vi igennem længere tid har haft højvande i Alleshavebugten. Derved har det ikke været muligt at komme af med vandet i Bregninge Å og da der for en del år siden har været et svagt punkt og dette har nu givet efter.

Nu er Entreprenør Per Larsen, Saltbæk og hans mandskab i gang med sandsække at få dæmmet op for kanalen, således at der opstår normale tilstande.

Afvanding af Arnakkebugten sker via Mølleranden og ud i selve Saltbækvig.

Det betyder så, at den store pumpe på Lille Vrøj er kommet på arbejde og kører i døgndrift for at komme af med flere dages nedbør og tilføjelsen fra Arnakkebugten, samt flere dage hvor havet har stået så højt at det ikke har været muligt at pumpe.

På billedet kan man se Vestre Landkanal ved Saltbæk. Også her står vandet højt efter flere dage med højvande ved sluseportene.