11-01-2015

Midnat

Status er ved midnat. Ud ad Vrøjdæmning står vandet højt og Gormsens kær har igen direkte forbindelse med havet. Dette er ikke udsædvanligt, for en uge siden ved meget højvande var der også adgang til havet. Men der er intet alarmerende.

Pumpe kanalen vedVrøjgården er fyldt godt op på begge sider af slusen, men intet problem.

Ved Store Brud viser høfderne hvor effektive de er. Toppene er synlige og vandet står højt, men ikke noget at være bekymret for på nuværende tidspunkt.

Ved det lave område på Store Vrøj nær Alleshavediget er området oversvømmet, men det lange lave område gør at evt. bølger mister deres kraft.

Ved Alleshaveslusen er er vandet ikke så højt som ved sidste weekends højvande.

Under hele inspektionen af området har månen skinnet og spejlet sig vandet. Så nu er det på tide at takke af og få nogle timers søvn.